[1]
S. Janoušková, „ESDinds – společný projekt univerzit a nevládních neziskových organizací", Envigogika, roč. 6, č. 1, kvě. 2011.