[1]
J. Činčera, „Analýza průřezového tématu Environmentální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání", Envigogika, roč. 4, č. 1, kvě. 2009.