[1]
J. Nečas, „Opravdu chceme trvale udržitelný rozvoj?", Envigogika, roč. 3, č. 1, kvě. 2008.