[1]
M. Huba, „Kultúrna krajina, kultúrne dedičstvo, zodpovednosť a my", Envigogika, roč. 8, č. 1, kvě. 2013.