[1]
J. Labohý a B. Binka, „Vliv vnímání budoucnosti na budoucnost", Envigogika, roč. 8, č. 1, kvě. 2013.