[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2013/VIII/1", Envigogika, roč. 8, č. 1, kvě. 2013.