[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2012/VII/2", Envigogika, roč. 7, č. 2, zář. 2012.