[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2012/VII/1", Envigogika, roč. 7, č. 1, kvě. 2012.