[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2011/VI/3", Envigogika, roč. 6, č. 3, pro. 2011.