[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2010/V/1", Envigogika, roč. 5, č. 1, kvě. 2010.