[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2009/IV/1", Envigogika, roč. 4, č. 1, kvě. 2009.