[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2007/II/3", Envigogika, roč. 2, č. 3, pro. 2007.