[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2007/II/2", Envigogika, roč. 2, č. 2, srp. 2007.