[1]
J. Činčera, „Trendy v environmentální výchově - intepretivistický a kritický proud", Envigogika, roč. 1, č. 1, pro. 2006.