[1]
M. Huba, „Úvod k zborníku prác finalistov 10. ročníka súťaže študentských esejí na tému udržateľný spôsob života", Envigogika, roč. 6, č. 3, pro. 2011.