[1]
J. Dlouhá a K. Markošová, „Editorial 2006/I/1", Envigogika, roč. 1, č. 1, pro. 2006.