[1]
K. Jančaříková, „Environmentální výchova na prvním stupni základních škol", Envigogika, roč. 4, č. 3, pro. 2009.