[1]
K. Jančaříková, „Úcta k životu – jeden z cílů Environmentální výchovy v RVP a lze se s ní ve školní praxi vypořádat?", Envigogika, roč. 2, č. 2, srp. 2007.