Činčera, J. (2013) „Vliv pobytového programu na atraktivitu Jizerských hor", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(1). doi: 10.14712/18023061.8.