Jančaříková, K. a Kapuciánová, M. (2012) „Environmentální výchova v předškolním vzdělávání – hledání optimální podoby", Envigogika. Praha, Czech Republic, 7(1). doi: 10.14712/18023061.71.