Broukalová, L. a Novák, M. (2012) „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice", Envigogika. Praha, Czech Republic, 7(1). doi: 10.14712/18023061.66.