Vašutová, D. (2023) „Odpadová olympiáda - třídím, nebo recykluji? ", Envigogika. Praha, Czech Republic, 18(1). doi: 10.14712/18023061.659.