Dlouhá, J. (2022) „Kreativní učení ve vzdělávání k udržitelnosti – metody, zkušenosti, inspirace: Shrnující přehled experimentálních přístupů a zkušeností v relevantních projektech ", Envigogika. Praha, Czech Republic, 17(1). doi: 10.14712/18023061.655.