Janáková, M. (2023) „ Kůň v pedagogické praxi. Aktivity s koněm (nejen) v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ. : Využití koně v mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted education)", Envigogika. Praha, Czech Republic, 18(1). doi: 10.14712/18023061.641.