Činčera, J. (2011) „Vliv pobytového programu o Jizerských horách na proenvironmentální postoje a hodnoty", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(3). doi: 10.14712/18023061.64.