Dlouhá, J., Dvořáková Líšková, Z. a Ježková, V. (2021) „Celoživotní učení pro rozvoj znalostí a kompetencí obyvatel zohledňující podmínky pro místní udržitelný rozvoj", Envigogika. Praha, Czech Republic, 16(2). doi: 10.14712/18023061.635.