Dlouhá, J., Pospíšilová, M. a Vávra, J. (2021) „Podmínky k udržitelnému rozvoji na venkově – jak podporovat transformační procesy v praxi? Role místních znalostí a celoživotního učení v procesech udržitelného rozvoje regionů", Envigogika. Praha, Czech Republic, 16(2). doi: 10.14712/18023061.633.