Janáková, M. (2021) „Permakultura a její inspirace pro oblast společného (inkluzivního) vzdělávání", Envigogika. Praha, Czech Republic, 16(2). doi: 10.14712/18023061.630.