Chabada, T. a Krajhanzl, J. (2021) „Srovnání podpory veřejnosti pro ochranu divoké přírody a klimatu", Envigogika. Praha, Czech Republic, 16(2). doi: 10.14712/18023061.624.