Dlouhá, J. (2021) „Za udržitelnost spotřebního chování a životního stylu nese odpovědnost vzdělávání: . a s programem, který jsme společně vytvořili, ji může naplnit", Envigogika. Praha, Czech Republic, 16(1). doi: 10.14712/18023061.623.