Vácha, Z., Ryplová, R. a Valvodová, E. (2021) „Pěstitelská gramotnost – sonda znalostí u žáků na druhém stupni základních škol ", Envigogika. Praha, Czech Republic, 16(1). doi: 10.14712/18023061.615.