Janáková, M. (2020) „Krajina k ochutnání", Envigogika. Praha, Czech Republic, 15(1). doi: 10.14712/18023061.609.