Huba, M. (2020) „Ochrana prírody, krajiny a životného prostredia a jej spoločenská reflexia na Slovensku v r. 1990 – 2020", Envigogika. Praha, Czech Republic, 15(1). doi: 10.14712/18023061.605.