Jančaříková, K. (2019) „Ověřování diagnostického nástroje pro identifikace přírodovědně nadaných v předškolním a v mladším školním věku", Envigogika. Praha, Czech Republic, 14(2). doi: 10.14712/18023061.595.