Činčera, J. (2011) „Doporučené očekávané výstupy pro environmentální výchovu", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(2). doi: 10.14712/18023061.59.