Dlouhá, J. (2018) „Zoufalství z vejšky: Psáno k 21. 8. 2018", Envigogika. Praha, Czech Republic, 13(1). doi: 10.14712/18023061.574.