Novanská, V. a Platková, A. (2018) „Adaptívna pamäť – jej vplyv na vedomosti a emócie žiakov voči živočíchom", Envigogika. Praha, Czech Republic, 13(1). doi: 10.14712/18023061.566.