Lardjane, S., Laveuve, F. a Nuutinen, M. (2017) „Potřeba zásadní změny ve vzdělávání", Envigogika. Praha, Czech Republic, 12(2). doi: 10.14712/18023061.552.