Olšovský, J. (2017) „Příroda nás živí, země nás nese", Envigogika. Praha, Czech Republic, 12(1). doi: 10.14712/18023061.546.