Činčera, J. a Havlíček, F. (2016) „Centra environmentálního vzdělávání z pohledu učitelů", Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(2). doi: 10.14712/18023061.534.