Dlouhá, J. (2016) „Konference o společenské odpovědnosti vědy a vysokých škol", Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(1). doi: 10.14712/18023061.531.