Činčera, J. a Komárková, M. (2010) „Využití kresby jako prostředku evaluace programu na rozvíjení environmentální senzitivity mladších dětí", Envigogika. Praha, Czech Republic, 5(2). doi: 10.14712/18023061.53.