Klimková, A. (2016) „„Leading practice publication“ ako teoretický návod, heuristický projekt, aj praktické majstrovstvo", Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(1). doi: 10.14712/18023061.521.