Andres, R. (2016) „Adaptace na změnu klimatu ve školní praxi", Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(1). doi: 10.14712/18023061.513.