Vladyková, L. (2016) „Identifikácia aplikovanej morálnej filozofie akcentujúcej úvahy ekologického typu – ekologická etika"., Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(1). doi: 10.14712/18023061.512.