Beňková, V. a Činčera, J. (2010) „Prožitkové naučné stezky jako prostředek environmentální interpretace krajiny", Envigogika. Praha, Czech Republic, 5(2). doi: 10.14712/18023061.51.