Dlouhá, J., Petiška, E., Dlouhý, J. a Kapitulčinová, D. (2015) „Možnosti a rizika využití otevřených vzdělávacích zdrojů v environmentálních oborech na vysokoškolské úrovni v ČR: kritéria pro posouzení kvality", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(4). doi: 10.14712/18023061.503.