Svobodová, Z. (2015) „K personální etice", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(4). doi: 10.14712/18023061.501.