Činčera, J. (2015) „Využití modelu RWL pro evaluaci pobytového programu", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(3). doi: 10.14712/18023061.499.