Lehotská, B. a Magyarics, A. (2015) „Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986 – 2015)", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(4). doi: 10.14712/18023061.496.